VNE.CAR AM

Xe VNE.CAR AM được thiết kế chuyên dụng sử dụng tại bệnh viện với phần chở đồ lớn, có thể tuỳ biến theo nhu cầu từng bệnh viện.