VNE.CAR G14AC

Xe VNE.CAR G14AC là xe chở được nhiều khách nhất trong các xe điện, xe thường được sử dụng trong các khu du lịch, resort