VNECAR A1S2AM

Xe VNECAR A1S2AM được thiết kế chuyên dụng sử dụng tại bệnh viện với phần chở đồ lớn, có thể tuỳ biến theo nhu cầu từng bệnh viện.

Liên hệ ngay