bàn giao xe điện VNE.CAR S4+2D

Bàn giao 30 xe điện VNE.CAR S4+2D cho Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh

Tùng Lâm đã sản xuất và bàn giao đúng tiến độ 30 chiếc xe điện...