di chuyển

Có nên lựa chọn xe điện là phương tiện di chuyển trong các khu vực tâm linh?

Di chuyển bằng xe máy, ô tô khiến tình trạng ô nhiễm môi trường, mất...