lắp trục bánh xe điện

Tỉ mỉ công đoạn lắp trục bánh xe điện VN Electric Car

Sự cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công đoạn, đặc biệt là khâu lắp trục...