Tổng công ty Đầu tư xây dựng & Thương mại Anh Phát

Tùng Lâm bàn giao 2 xe điện 8 chỗ cho Tổng công ty ĐTXD & TM Anh Phát – Thanh Hóa

Sáng ngày 8/5, 2 chiếc xe điện 8 chỗ, mã xe VNE.CAR S6+2 đã được...