Tùng Lâm bàn giao xe điện cho sapa jade hill resort

Tùng Lâm bàn giao xe điện cho Sapa Jade Hill Resort phát triển du lịch

Tùng Lâm vừa bàn giao cho Sapa Jade Hill Resort 3 chiếc xe ô tô...