VNE.CAR 08aci10

Tùng Lâm bàn giao thêm 10 xe điện VNE.CAR 08AC i10 cho Công ty CP Đầu tư Công Thành – Quảng Ninh

Sau khi bàn giao thành công 10 xe điện VNE.CAR 08AC i10 vào cuối tháng...