xe điện tại đảo Quan Lạn

Bàn giao 9 xe điện VN Electric Car cho đảo Quan Lạn và Minh Châu, Quảng Ninh

Mới đây, Tùng Lâm sản xuất và bàn giao 9 xe điện cho khách hàng...

2 Các bình luận