VNE.CAR AM

Xe VNE.CAR AM được thiết kế chuyên dụng sử dụng tại bệnh viện với phần chở đồ lớn, có thể tuỳ biến theo nhu cầu từng bệnh viện.

Liên hệ ngay