Tag Archives: xe điện S4 + 2D

Tùng Lâm bàn giao 30 xe điện S4 + 2D tham gia giao thông tại Thanh Hóa

Ngày 22/8 vừa qua, Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng tiếp tục tin [...]